Relatietherapie

Waarom relatietherapie?
Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van onze liefdesrelaties invloed heeft op onze geestelijke, emotionele en lichamelijke gezondheid. Verbondenheid met een liefdevolle partner kan letterlijk een buffer vormen tegen stress en pijn. Een ongelukkige relatie kan een negatieve uitwerking hebben op ons immuun- en hormoonsysteem en zelfs op ons genezend vermogen.
Bij partnerrelatie therapie maak ik naast de Gestalttherapie, gebruik van de EFT (Emotionally Focused partner relatietherapie) principes, zoals ontwikkeld door Sue Johnson. Gestalttherapie en EFT vullen elkaar op een waardevolle manier aan.
EFT is gebaseerd op de hechtingstheorie en gaat er vanuit dat elk mens een aangeboren behoefte heeft om intieme verbindingen met een ander aan te gaan. Wanneer men zich echter vroeger ( in de kindertijd) of later (in relaties) afgewezen of in de steek gelaten heeft gevoeld door belangrijke anderen, kunnen er negatieve patronen zijn ontstaan, zoals:

  • het maken van verwijten over en weer

  • steeds nieuwe eisen stellen aan de ander

  • zichzelf bij toenadering of confrontatie door de partner terugtrekken

Hoe werkt de therapeut ?
Ik kijk wat er tussen de partners gebeurt: Hoe u met elkaar omgaat, hoe u communiceert, zowel verbaal als non verbaal. Zo kunnen de achterliggende patronen waardoor u en uw partner vast zijn komen te zitten, duidelijker worden.
U leert weer naar elkaar te luisteren en elkaar weer te ontmoeten. U leert beide om uw wensen en verwachtingen uit te spreken en ze niet voor elkaar in te vullen.

Het is raadzaam om in relatie therapie te gaan als een van onderstaande uitspraken sterk op uw situatie van toepassing is
- Ik voel me vaak eenzaam in de relatie
- We blijven elkaar verwijten maken en we kunnen niet tot een gesprek komen
- We ergeren ons steeds meer aan elkaar
- Er is weinig intimiteit
- We hebben het gevoel dat we steeds verder uit elkaar groeien
- Ik voel me onbegrepen
- Een van de partners is verliefd op iemand anders
- We maken vaak ruzie
- Wij zijn vastgelopen in onze relatie
- Wij hebben de laatste tijd seksuele problemen
- Wij denken wel eens aan uit elkaar gaan, maar we willen toch nog onderzoeken of we samen verder kunnen.