Praktische informatie

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de sessies, aangezien ik aangesloten ben bij de beroepsverenigingen NVAGT, EAGT en RBCZ. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket en/of de aanvullende verzekering.
Voor een actueel overzicht van de vergoedingen per verzekeraar kunt u ook de website van 'Zorgwijzer' raadplegen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend; u kunt het beste vooraf informeren bij uw verzekeraar.
Een toenemend aantal werkgevers blijkt bereid om de kosten van therapie of coaching te vergoeden.

Gegevens t.b.v. uw zorgverzekeraar:
N.L.Badir
Lid NVAGT, EAGT en RBCZ.
KVK nummer: 34370381
AGB-code: 90/029065
Praktijk AGB: 90007987

Tarief consulten:

Het tarief voor een consult bedraagt € 85 per uur, zowel voor individuele- als voor relatietherapie. Het tarief voor coaching is op aanvraag.

Praktijk Badir heeft geen PIN-automaat, dus graag contant betalen na het consult. U krijgt de factuur voor uw zorgverzekeraar meteen mee.

Behandeling
Tijdens de intake spreken we de behandeldoelen en verwachtingen af, samen beslissen we over het aantal en de frequentie van de sessies en de tussentijdse en eindevaluaties. U geeft uw visie op de behandeling en ik informeer u over mijn mogelijkheden, perspectief en inschatting van uw situatie en de mogelijke opties, samen beslissen we over de behandeling.

Uw privacy
Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
Ik zet me er zeer voor in om uw privacy te waarborgen en houd me aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier gebruik ik eventueel voor de volgende doeleinden:
  - om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.                           
  - Tijdens intercollegiale toetsing of supervisie, maar uitsluitend geanonimiseerd.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.
Privacy op de zorgfactuur.
Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam en woonplaats
 • de datum van de behandeling
 • de code van de behandeling
 • de kosten van het consult

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Ondanks mijn geheimhoudingsplicht, ben ik genoodzaakt om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden.
Afzeggen van afspraken
Het is mogelijk om een afspraak te verzetten. Als u 24 uur voor onze afspraak afzegt, breng ik geen kosten in rekening. Als u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, moet ik helaas de kosten voor de sessie in rekening brengen.
Mocht ik verhinderd/ziek zijn hoeft u uiteraard niets te betalen en laat ik u dat zsm weten. Mocht ik voor een langere periode ziek/afwezig zijn, zoeken we samen naar verwijzingsmogelijkheden voor vervolg. Mocht ik zelf niet in staat zijn (door plotseling uit te vallen) om een verwijzing te regelen, kijk dan op de pagina 'leden' van de NVAGT voor een collega Gestalttherapeut of neem contact op met de huisarts voor passende vervolgbehandeling.
Beëindiging van de therapie/coaching
De therapie/coaching wordt afgerond met een afsluitend evaluatiegesprek. U kunt de therapie op elk gewenst moment stoppen, mijn voorkeur gaat uit om dit samen te beslissen. Het liefst weet ik van tevoren dat we onze laatste afspraak/evaluatiegesprek ingaan. Dan kan ik hiermee rekening houden.
Ethische en beroepscode
Voor mijn werkzaamheden val ik onder de ethische code van de NVAGT
Klachtenreglement
Mocht u niet tevreden zijn over onze gesprekken of met mijn werkwijze, hoor ik het graag persoonlijk. We zullen regelmatig onze gesprekken evalueren en de therapie/coaching hierop aanpassen.
Mocht dit niet baten, bestaat er ook een klachtenreglement via de beroepsverenigingen NVAGT, RBCZ en de geschillencommissie SCAG.
Veilig Incident Melden (VIM)
Op basis van de Wkkgz ben ik verplicht om incidenten te registreren en met collega's te bespreken.

Contact en bereikbaarheid
Voor een afspraak voor een kennismaking/intakegesprek, kunt u mij bellen of een e-mail sturen.

Telefoon : 06-51171125
Per e- mail: info@badir.nl
Praktijk adres : Apollolaan 42, 1077 BB  Amsterdam. De praktijk is gemakkelijk te bereiken met het OV (tram 24 en 5 en bus 65 stoppen allemaal op ca. 100 meter afstand) en als u met de auto komt, kunt u voor de deur(betaald) parkeren.

In geval van waarneming/opvolging/ziekte/uitval te consulteren:
Clair Fichtner

 

 
#footer{ position: fixed; left: 0; bottom: 0; height: 100px; width: 100%; color: #fff; background-color: #009688; padding: 0.01em 16px; font-family: Verdana,sans-serif; font-size: 15px; line-height: 1.5; }