Over Nagy Badir

Ik ben opgeleid tot arts, oogarts en Gestalttherapeut. Zowel in mijn werk als oogarts, als in de Gestalttherapie is het mijn passie om het zicht van mensen te verbeteren: op de wereld om hen heen, op hun geliefden, maar uiteraard ook op zichzelf. Ik zie het werken met mensen als een roeping en daarom doe ik het met hart en ziel. Ik zou niet anders kunnen. Als therapeut ben ik vooral geïnteresseerd in de manier waarop de cliënt problemen ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat. Dat biedt belangrijke informatie, maar ook mogelijkheden om met een verruimde blik naar de situatie te kijken. Nadat ik in juni 1999 de vierjarige opleiding tot Gestalttherapeut had afgerond, begon ik met een kleine psychotherapie praktijk aan huis. In 2010 - na 24 jaar - heb ik mijn oogartsenpraktijk in het ziekenhuis beëindigd. Ik ging twee dagen per week werken als waarnemend oogarts in verschillende ziekenhuizen en kreeg daarmee de tijd om de rest van de week bezig te zijn met mijn praktijk voor psychotherapie. Eind 2019 ben ik gepensioneerd als oogarts en vanaf dat moment heb ik alle ruimte voor mijn cliënten. 

Ik ben gecertificeerd gestalttherapeut en lid van de beroepsorganisatie NVAGT (Nederlands Vlaams Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie), EAGT (European Association for Gestalttherapie) en RBCZ. Ik heb de basisopleiding EFT gevolgd (Emotionally Focused Therapie).
Ik werk volgens de ethische gedragscode en het klachtenregelement van de NVAGT (aangesloten bij de SCAG).