Individuele therapie

Wat is het doel van de therapie ?
In individuele therapie kunt u onderzoeken wat er in uw leven in onbalans is, waar u tegenaan loopt en wat uw patronen daarin zijn. Een belangrijk element van de Gestalttherapie is het stilstaan bij de manier waarop u uw problemen ervaart op dit moment, welke betekenis u ze geeft en hoe u er in het hier-en-nu mee omgaat.
Hoe werkt de therapeut ?
Door het richten van de aandacht leert u om bewuster te zijn van wat er in uw lichaam gebeurt bij gedachten, gevoelens en emoties. Die aandacht geeft extra informatie en creëert zo verdieping. Daardoor krijgt u beter zicht op uw probleem dan wanneer u het uitsluitend via het denken benadert. Ook uw creativiteit wordt in dit proces actiever aangesproken. En dat geeft bij vragen als “Wie ben ik” en “Waar moet ik mij op richten” antwoorden met een oorspronkelijker en steviger fundament.
Hoe lang duurt een therapie ?
De frequentie van de sessies is per persoon verschillend. Dat geldt ook voor de totale duur van de therapie. De aard van uw probleem, in combinatie met uw wensen en mogelijkheden, zijn daarbij richting gevende factoren.

Voor welke klachten is Gestalttherapie geschikt ?
-Psychosomatische klachten
-Stress en burn-out
-Contact problemen
-Relatie problemen
-Eenzaamheid
-Depressie
-Conflicten
-Woede en agressie
-Geen keuze kunnen maken
-Verliesverwerking
-Angst
-Wisselende stemmingen
-Levens- en zingevingvragen